TESLA investiční společnost

TESLA investiční společnost

facebook-icon linkedin-icon

Spravujeme speciální nemovitostní fond Realita. Pro naše podílníky nakupujeme a pronajímáme české nemovitosti, které jsou léty prověřené. Každá z budov má svou historii. I Vy se můžete podílet na výnosu z pronájmu všech nemovitostí fondu Realita. Stejně, jako 13 000 našich spokojených klientů. Spravujeme 27 nemovitostí a majetek za více než 2 miliardy Kč.

Nabízíme flexibilitu (přizpůsobení Vašim požadavkům), kvalitní servis Vašich poradců a zajímavé motivace pro Vás za Vaši odbornou práci.