ČSNF SICAV, a. s.

ČSNF SICAV, a. s.

723 656 353
lukas.hrma@csnf.cz

Investičním cílem fondu kvalifikovaných investorů je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých a nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, majetkových účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech.

Finanční ukazatele fondu k 30.6.2022:

  • Objem majetku fondu je 965 595 603 Kč
  • Zhodnocení prioritních investičních akcie od 1. úpisu je 18,72 %
  • Zhodnocení prioritních investičních akcie za 12 měsíců je 7,66 %