AVANT investiční společnost

AVANT investiční společnost

linkedin-icon
info@avantfunds.cz

Největším správcem fondů kvalifikovaných investorů a zároveň i nejrychleji rostoucí investiční společností na českém trhu je AVANT investiční společnost a.s., která letos slaví již 16 let své existence.

AVANT byl založen v roce 2007 a nyní již obhospodařuje majetek téměř 64 mld. Kč v 82 investičních fondech, z nichž je 14 kotováno na BCPP. Dalším 29 investičním fondům pak poskytuje služby administrátora. Celkově tak pokrývá více než 40 % všech FKI v České republice s majetkem přes 83 miliard Kč.