Aleš Kreidl

Manažer produktové podpory pro oblast INVESTIC ve společnosti OK KLIENT

Aleš Kreidl

Manažer produktové podpory pro oblast INVESTIC ve společnosti OK KLIENT

Životopis

Vystudoval obor bankovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Celý svůj profesní život se věnuje financím. V roce 2008 nastoupil do finančně poradenské společnosti M.S.QUATRO, kde zodpovídal za rozvojové projekty firmy a za produktovou oblast investic. Své zkušenosti s investicemi dále rozvíjel od roku 2017 ve fondu kvalifikovaných investorů TUTAMEN SICAV, a to v roli člena správní rady. Od roku 2019 pracuje pro broker pool OK KLIENT, kde řídí oddělení produktové podpory a dále zodpovídá za oblast investic.

Kde vystupuji