Konzervativní investice s atraktivními výnosy

3. 10. 2022
13:15 - 13:45
Leo

Konzervativní investice s atraktivními výnosy

Z nuly na miliardu za jediné čtvrtletí. Rodinu fondů INVESTIKA doplnila alternativa ke spořicím účtům MONETIKA

Největší nebankovní retailový realitní fond v ČR a na Slovensku s více než 57 tisíci investorů, fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA zaměřený na výjimečné nemovitostní projekty a nově také MONETIKA – atraktivní alternativa ke spořicím účtům, jež vyvolala hned po svém spuštění velký zájem poradců i klientů. To jsou fondy z rodiny INVESTIKA, se jejichž zaměřením a klíčovými parametry se můžete blíže seznámit v přiloženém videu…

Již více než jednu miliardu korun zhodnocují investoři v novém fondu MONETIKA, otevřený podílový fond z rodiny fondů INVESTIKA, investiční společnosti. Od představení novinky, jež slouží především jako atraktivní alternativa ke spořicím účtům v bankách, přitom uplynuly pouhé tři měsíce. Mimořádný zájem investorů je dán nejen atraktivním plánovaným výnosem až 6,5 % p.a., ale také vlastnostmi tohoto konzervativního fondu s nízkým rizikem. „Zatímco spořicí účty v bankách provázejí různá omezení a podmínky, například v podobě maximálního objemu peněz úročených zvýhodněnou sazbou, nezbytného měsíčního počtu transakcí u dané banky či dostupnosti jen pro fyzické osoby, MONETIKA takové limity nemá,“ popisuje vedoucí obchodu v INVESTIKA investiční společnosti Jakub Weinfurtner.

Výnos fondu MONETIKA se odvíjí od dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené pouze o náklady fondu. Při stávající sazbě ČNB na úrovni 7 % p.a. tak plánovaná výkonnost fondu dosahuje až 6,5 % ročně. Cenné papíry, jež fond získává jako záruku při provádění repo operací, jsou zpravidla vystavovány přímo Českou národní bankou či Ministerstvem financí ČR a mají tak vysoký rating. To fondu zaručuje vysokou míru bezpečí.

MONETIKA se navíc vyznačuje vysokou likviditou. Vzhledem k tomu, že je fond obchodovaný denně, obdrží investoři při odkupu prostředky na účet velmi rychle – zpravidla už do tří pracovních dnů, a to vždy bez výstupního poplatku. „Ať už chtějí klienti jen ‚ohřát‘ peníze před jinou plánovanou investicí, vyčkávat, jak se vyvine situace na finančních trzích, nebo svoje úspory dlouhodobě uložit tak, aby neztrácely kvůli inflaci hodnotu, MONETIKA pro ně pokaždé představuje atraktivní alternativu ke spořicím účtům v bankách,“ popisuje Jakub Weinfurtner s tím, že se nový fond skvěle hodí nejen pro fyzické osoby, ale jako alternativa k bankovním produktům slouží také právnickým osobám jako jsou malé, střední i velké firmy, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, nadace, zájmové spolky, církve nebo obce.

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů a termínovaných vkladů navíc mohou být investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Další výhodou je také předvídatelnost výnosu fondu. MONETIKA díky svému nastavení reaguje na změnu úrokových sazeb ČNB velmi rychle. Do výnosu klientů ji promítne ve velmi krátkém čase a v plné výši, nikoli se zpožděním a v omezené míře, jako tomu bývá u bankovních vkladů.

Fond MONETIKA je kromě přínosu pro klienty podle Jakuba Weinfurtnera zajímavý také pro finanční poradce. Dává jim totiž příležitost dlouhodobě spravovat rezervy, jež byli klienti zvyklí dosud svěřovat hlavně bankám. Investice do fondu MONETIKA je navíc velmi jednoduchá. Lze ji uskutečnit zcela bezpapírově v novém online portálu Moje INVESTIKA a v případě potřeby je možné ji snadno zkombinovat také s INVESTIKA realitním fondem či s fondem kvalifikovaných investorů DYNAMIKA.

 

 

Více informací o fondu MONETIKA i o dalších fondech z rodiny INVESTIKA se dozvíte v přiloženém videu. Jedná se o záznam z workshopu na téma „Konzervativní investice s atraktivními výnosy“, který na finančním festivalu FINfest 2022 představil vedoucí obchodu v INVESTIKA investiční společnosti Jakub Weinfurtner.

 

INVESTIKA investiční společnost, a.s., je ryze česká investiční společnost s licencí České národní banky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a dále k poskytování investičních služeb. Mezi fondy obhospodařované INVESTIKA investiční společností patří INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, dále fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA, a od září 2022 také MONETIKA, otevřený podílový fond sloužící jako alternativa ke spořicím a termínovaným účtům v bankách. Objem aktiv pod správou INVESTIKA investiční společnosti dosahoval ke 30. 10. 2022 celkem 15,5 mld. Kč, počet klientů činil 57,5 tisíce. Více na www.investika.cz

 

Fotogalerie

 

Právní upozornění: Některé informace uvedené v tomto sdělení mohou být pro účely tohoto sdělení a jeho rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto sdělení. Společnost dále upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem. Kompletní informace o fondu a podmínkách investování do fondu lze nalézt ve statutu fondu v českém jazyce, který je přístupný